Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt

Projekt realizuje Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
tel. (022) 5936587
fax (022) 5936576
 
Zespół realizujący Projekt:
Koordynator Projektu: Dr hab. Wanda Olech-Piasecka, profesor SGGW (e-mail: Wanda_Olech@sggw.pl)
Z-ca koordynatora Projektu: Mgr Krystyna Cielniak (e-mail: Krystyna_Cielniak@sggw.pl)