Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. Monitoring populacji kormorana czarnego w Polsce obejmujące kolonie lęgowe i nielęgowe wykonywane przy pomocy kilkukrotnych liczeń. Oceną objęty też bedzie sukces lęgowy i przyrost populacji.
  2. Ocena liczby i poziomu szkód w gospodarce rybackiej na podstawie analizy wniosków i ankiet.
  3. Przeprowadzenie serii warsztatów z lokalną ludnością, administracją terenów leśnych, chronionych i właścicielami stawów w celu oceny wpływu kormorana i przedyskutowania sposobów zapobiegania konfliktom.