Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. Podjęcie monitoringu wydry w Polsce koniecznego do oceny stanu populacji przy wykorzystaniu metod proponowanych w projekcie krajowego planu ochrony wydry (opracowanego w ramach Transition Facility 2007), gdyż inwentaryzacja Lasów Państwowych nie spełnia wymogów merytorycznych.
  2. Ocena możliwości rozwiązań konfliktu pomiędzy ochroną wydry a gospodarką stawową poprzez zastosowanie metod ochrony stawów rybnych lub rozwiązania prawno-finansowe, takie jak pakiety stawowe.
  3. Określenie sposobów zmniejszenia śmiertelności wydr na drogach