Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aktualności


Nasz adres:

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierzat SGGW
ul. Ciszewskeigo 8, 02-786 Warszawa
fax: 22 5936576
e-mail:  wanda_olech@sggw.pl