Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. inwentaryzacja populacji niedźwiedzia w nadleśnictwach poprzez zbieranie wszelkich dostępnych informacji o występowania gatunku lub jego śladów obecnie i w przeszłości. Niezbędna jest ocena wielkości populacji niedźwiedzia w kraju i analiza poziomu zmienności genetycznej poprzez badanie DNA (źródło odchody). Ta metoda ocena wielkości i składu populacji jest relatywnie tania i dostarcza bardzo dobre wyniki (Bellemain et al. 2005, Solberg et al. 2005). Do tej pory inwentaryzacja gatunku nie była zbyt dokładna. Kolekcja odchodów może być prowadzona w odstępach kilkuletnich i pozwoli na uzyskanie informacji o zmianach w populacji. Jednocześnie może być prowadzona ocena składu diety niedźwiedzia.
  2. analiza danych w GIS i prezentacja na mapach obrazujących rozmieszczenie. Jest to szczególnie wazne do oceny możliwości rozprzestrzeniania się populacji jak również do przewidywania obszarów potencjalnych konfliktów przy rozprzestrzenianiu się populacji (e.g. Schadt et al. 2002, Fernández et al. 2003, Naves et al. 2003). Jednocześnie możliwe będzie identyfikowanie siedlisk właściwych dla rozrodu lub takich, które wpływają na wzrost śmiertelności.
  3. seria warsztatów skierowanych do lokalnych zarządców i właścicieli, administracji Lasów Państwowych, pracowników Parków Narodowych, urzędów wojewódzkich i organizacji pozarządowych w celu zdefiniowania potrzeb gatunku, obszarów konfliktów i wypracowanie optymalnych sposobów ich zażegnywania.

Przyjęte metody są standardowe i były wielokrotnie wykorzystywane w wielu krajach do przygotowania planów i programów zarządzania populacjami zwierząt.