Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. terenowa inwentaryzacja rozmieszczenia i liczebności rysi (tropienia po śniegu na całym obszarze potencjalnego występowania gatunku),
  2. laboratoryjna analiza danych w GIS i prezentacja na mapach
  3. seria warsztatów skierowanych do administracji Lasów Państwowych oraz kół łowieckich, urzędów wojewódzkich i organizacji pozarządowych potrzeb gatunku związanych z jego ochroną.